Görme Engelliler

Öğrenci Kayıtları

Çırak Kayıtları her yıl yaz döneminde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, ara dönem kayıtları ise Ocak ve Şubat  aylarında yapılmaktadır.

KAYITTA İSTENEN BELGELER

Usta Öğreticilik Belgesine sahip yönetici ya da çalışanı olan bir işyerinde çalışanlar aşağıdaki belgelerle kayıt yaptırabilirler.

  • Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak 4 suret Çıraklık Sözleşmesi.
  • Öğrenim Belgesinin aslı ve fotokopisi (diploma, tasdikname vb.) (2012 yılından itibaren Ortaokulu bitirip Liseye gitmek istemeyenlerin önce Açık Lise´ye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.)
  • 6 adet vesikalık fotoğraf
  • "Mesleğinde çalışmasında engel bulunmadığına dair" Sağlık Raporu (Sağlık ocaklarından ve özel sağlık polikliniklerinden alınabilir )
  • Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı olacak)
  • İş yeri sahibinin ya da çırağın eğitiminden sorumlu kişinin Usta Öğreticilik Belgesi´nin aslı ve  fotokopisi 


 Not  : 19 yaşından gün aldığı halde en az ilköğretim mezunu olanlar, askerlikle ilişkilerinin olmadığını belgelendirmeleri halinde kayıt yaptırabilirler.

ÇIRAK KAYITLARINDA İZLENECEK YOL

  • Sözleşmeler doldurulurken öğrenci sabit telefonları ile veli ve işverenin cep telefonları mutlaka yazılacak, çıraklık sözleşmeleri eksiksiz bir şekilde doldurulacak   (sözleşmeler tükenmez kalem ile doldurulacaktır)
  • Sözleşmelerin 4 nüshası da;  önce çırak, veli ve işyeri temsilcisi tarafından imzalanacak,  sonra da işyerinin kayıtlı olduğu odaya onaylatılacaktır.
  • Okul müdürlüğünün onaylamasından sonra öğrencinin SGK girişi yapılır.
  • Sözleşmenin bir nüshası öğrenci velisine, bir nüshası da işletmeye verilir.

 

ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ (LÜTFEN İNCELEYİNİZ)

 

Kayıt işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren işkazaları ve meslek hastalığı sigorta primleri okulumuz tarafından ödenmeye başlanır ve çırak öğrenci SGK hizmetlerinden yararlanmaya başlar. Sağlık sigortası primleri yatırılmaz. 18 yaşını dolduran öğrencilerimizin ailesinde sigortalı çalışan yoksa durumunu belgelendirmelerip kurumumuza yazılı  başvuru yaptıkları takdirde  ilgili mevzuat doğrultusunda sağlık sigortası primleri de ödenir.